Administratorem Danych Osobowych jest TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Taterniczej 41, 92-104 Łódź.

tel. +48 734 466 493

e-mail: handlowy.systemy@toya.net.pl